Congestieprobleem treft nu ook SAENZ-leden

Congestie houdt in dat verbruikers niet de hoeveelheid stroom krijgen die ze zouden willen krijgen of die ze nodig hebben. Bedrijven worden hiermee voornamelijk geconfronteerd bij uitbreiding van bedrijfsactiviteiten waarbij het noodzakelijk is om de elektriciteitsaansluiting te verzwaren, of in geval van ingebruikname van nieuwe panden of bij een verhuizing.

Een verzwaring van het elektriciteitsnet moet aangevraagd worden bij Liander, maar omdat het netwerk al overbelast is, kan Liander op steeds meer bedrijventerreinen de aanvragen niet meer honoreren. Dat geldt niet alleen in Zaandam, maar ook in Zaanstad-Noord.
Dit betekent dat ook een aantal SAENZ-leden hiermee geconfronteerd wordt. Uitbreiding van bedrijfsactiviteiten of een verhuizing moeten daardoor worden uitgesteld. Een zorgelijke situatie.

Vanuit SAENZ proberen we de problematiek onder de aandacht te brengen bij onze contactpersoon bij Liander en gezamenlijk tot oplossingen te komen.
De mogelijkheden vanuit Liander zijn beperkt omdat zij gehouden zijn aan wet- en regelgeving. Daarnaast heeft Liander nog minimaal 5 jaar nodig om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden, ondanks miljoenen investeringen.

Ervan uitgaan dat deze problematiek uw bedrijf niet zal raken, is helaas naïef. De verwachting is dat door verdere elektrificatie de problematiek alleen maar zal toenemen en ons uiteindelijk allemaal zal raken.

Het moment komt dan ook steeds dichterbij dat we gezamenlijk initiatief zullen moeten nemen om (tijdelijke) oplossingen te vinden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.
Met de gemeente Zaanstad en het adviesbureau Aug-e zijn we in gesprek over een mogelijk lokaal onderzoek over hoe we slimmer met de elektriciteit kunnen omgaan (pieken scheren) en hoe we slim energie kunnen delen met inzet van eigen opslag (batterijen).

Dit onderzoek kan echter alleen plaatsvinden met medewerking van zoveel mogelijk leden van SAENZ.
Wij zullen je de komende periode op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit vlak.

Meer weten over SAENZ?