Nieuwsbrief mei 2022

  • Leden SAENZ besparen € 1.000.000,-
  • Wederom subsidie voor zonnepanelen en laadpalen
  • Elektriciteitsnet overbelast
  • Contributiefacturatie
  • Wist je dat…

 Leden SAENZ besparen € 1.000.000,-

De werkgroep Inkoop SAENZ heeft in 2020 een vooruitziende blik gehad waar we nu allemaal van profiteren!
In 2020 zijn er inkoopafspraken gemaakt met Eneco voor 2021 en 2022. Sindsdien zijn de energietarieven enorm gestegen. U heeft daar gelukkig geen last van als lid van SAENZ en realiseert zich waarschijnlijk niet wat dit voor effect heeft voor de hele groep.
Wij hebben echter een indicatieve berekening gemaakt van de totale besparing in kosten van al onze leden:

De totale besparing bedraagt maar liefst 1 miljoen euro!

We realiseren ons ook dat we vanaf 2023 wederom een nieuw inkoopcontract moeten afsluiten. Gegeven de huidige marktomstandigheden moeten we rekening houden met hogere tarieven. Wij adviseren u om hier in uw begroting van 2023 rekening mee te houden.
De werkgroep Inkoop is zich permanent aan het oriënteren op de voor onze leden meest aantrekkelijke optie. Laat u niet overhalen door andere partijen die u een rooskleurig perspectief bieden.

 

Wederom subsidie voor zonnepanelen en laadpalen!

Het is ons weer gelukt om voor 2022 een subsidiebeschikking binnen te halen voor Noorderveld/Molletjesveer. Ook voor de bedrijven gevestigd op Westerspoor, Achtersluispolder en Zuiderhout hebben we een subsidieregeling weten te bemachtigen.

Vanaf maart jl. kunnen bedrijven zich bij ons melden wanneer zij gebruik willen maken van deze regeling.
Per zonnepaneel ontvangt u een vergoeding via SAENZ van € 50,- per paneel. Voor de plaatsing van een enkelvoudige laadpaal is de subsidie € 300,- en voor een dubbele laadpaal € 600,- Hiervoor gelden weer de bekende spelregels waar we ons aan moeten houden.

Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Milda Mooi (06-49812323)
Tom Grootjen (06-21174930)

Wilt u deze subsidieregeling ook onder de aandacht brengen van uw buren/collega-ondernemers?

Elektriciteitsnet overbelast

In alle media wordt regelmatig aandacht besteed aan de problematiek rond het elektriciteitsnet. De huidige infrastructuur voldoet niet meer. Het ombouwen van gas naar elektra, de verdere electrificering van bedrijfsprocessen en uitbreiding van het elektrisch vervoer, heeft ervoor gezorgd dat het net overbelast raakt en al is.

Bij uitbreiding van activiteiten waarvoor een hogere aansluiting noodzakelijk is, zullen bedrijven geconfronteerd worden met een negatief besluit van de netbeheerder Liander. Dit betekent dat bedrijven in hun groeiambitie worden belemmerd door een factor die tot nu toe als vanzelfsprekend werd beschouwd.

Dit onderwerp staat hoog op de agenda van SAENZ. In onze beleidsdoelstelling staat van begin af aan al genoemd dat we ernaar streven de lokale opwek te koppelen aan het lokale verbruik.

In 2021 hebben twee universitaire studenten een adviesrapport geschreven waarin zij ons een aantal scenario’s hebben voorgelegd over mogelijke oplossingen voor deze problematiek. Dit onderwerp gaan wij de komende periode wat nadrukkelijker bij u onder de aandacht brengen om de continuïteit van uw bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen.

Contributiefacturatie

(afrekening 2021 en voorschot 2022)

Binnenkort ontvangt u de contributieafrekening 2021 voor wat betreft uw lidmaatschap bij onze coöperatie. Tegelijkertijd sturen wij een voorschotnota voor het jaar 2022, gebaseerd op uw verbruik 2021.

*Wij in 2040 van het gas af moeten

*Sinds 2019 bedrijven met een verbruik >50.000 kWh of >25.000 m3 informatieplicht hebben en energiebesparende maatregelen, welke zich binnen 5 jaar terugverdienen, moeten uitvoeren. Met de stijgende energieprijzen is de terugverdientijd steeds sneller te realiseren. Laat het eens onderzoeken, beter voorbereid dan overvallen.

*Vanaf januari 2023 bedrijfsgebouwen waarin zich een kantoorruimte bevindt > 100 m2, verplicht een C-label moeten hebben. Maatregelen als glas,- muur- of dakisolatie zijn doorgaans voldoende om aan de verplichting te kunnen voldoen.

*Vanaf juli 2022 iedere gemeente de eigenaren van industriegebouwen kan verplichten zonnepanelen op hun dak te installeren. Dus ook op uw dak, als uw dak daar geschikt voor is. Industriegebouwen zijn alle gebouwen waar niet in wordt gewoond.

*Energie opwekken met zonnepanelen op je dak een slimme investering is welke zich tussen de 5 en 7 jaar terugverdient, zeker met de huidige energieprijzen en technische levensduur van tenminste 25 jaar.

*Over 5 jaar meer dan 50% van alle voertuigen elektrisch wordt aangedreven. Met fossiele brandstof kom je straks de stad niet meer in. Investering in oplaad- en opslagvoorzieningen is aan te raden. Ook hiervoor gelden diverse subsidiemaatregelen.

Meer weten over SAENZ?