Nieuwsbrief SAENZ: Maart 2024

Subsidie voor PV-panelen en “slimme” laadpalen

Voor alle bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer in Wormerveer en bedrijventerreinen Achtersluispolder, Westerspoor en Zuiderhout in Zaandam is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen via SAENZ.

Wij helpen u bij het aanvragen van subsidies voor PV-panelen en/of “slimme” laadpalen. Voor de PV-panelen krijgt u via SAENZ €50 per paneel terug en voor de “slimme” laadpalen krijgt u €300 per laadpunt terug. De subsidie kan tot eind mei aangevraagd worden, realisatie voor het einde van het jaar. Deze subsidiepot is gemaximaliseerd op €50.000, dus wees er snel bij want op = op.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze subsidieregeling of gewoonweg meer wilt weten over de spelregels, neem dan contact op met Milda of Tom.

Grootverbruikersbericht in Mijn Liander
 

Wellicht heeft u als grootverbruiker het volgende bericht van Liander gekregen: Geef vóór 1 april uw 10-jaarsprognose door. We verduidelijken graag wat dit precies inhoudt voor de grootverbruikers. Zie de onderstaande toelichting van Liander:

Heeft u plannen om uw bedrijf de komende 10 jaar uit te breiden of juist af te bouwen? Of denkt u ergens in de komende jaren uw bedrijf te gaan verduurzamen? Wat uw bedrijfsplannen voor de toekomst ook zijn: laat het Liander weten en geef uw 10-jaarsprognose door.  Dit is belangrijk zodat er een scherper beeld komt over de elektriciteitsvraag in de toekomst en Liander hier rekening mee kan houden. 

Mede op basis van de informatie uit de 10-jaarsprognose maakt Liander de plannen voor de uitbreiding van het regionale elektriciteitsnet, zodat in de toekomst daadwerkelijk de benodigde capaciteit voor ondernemers beschikbaar is. Het is daarom belangrijk dat grootzakelijke klanten deze nieuwe prognose vóór 1 april 2024 invullen. U bent een grootzakelijke klant als uw aansluiting groter is dan 3×80 ampère. Liander vraagt u een beeld te schetsen van de ontwikkeling van uw vermogensbehoefte, uitgedrukt in kW (niet te verwarren met uw jaarverbruik in kWh). Met vermogen bedoelen wij uw hoogst verwachte piek (in kW) in een jaar. 

Het invullen van de 10-jaarsprognose is nadrukkelijk geen garantie op het verkrijgen van extra vermogen. Dit hangt af van het beschikbare transportvermogen in deze regio op dat moment. Er kunnen geen rechten aan het invullen worden ontleend. Ook legt het geschatte transportvermogen voor de komende 10 jaar een klant geen verplichting op tot extra afname.

Meer weten? 

Wilt u nog meer lezen over de 10-jaarsprognose? Kijk dan op de website van Liander of lees het persbericht.

Nieuwsbrief SAENZ: Februari 2024

Ontvang via SAENZ €50 per PV-paneel en/of €300 per “slim” laadpunt terug!

Subsidie voor PV-panelen en “slimme” laadpalen

Voor alle bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer in Wormerveer en bedrijventerreinen Achtersluispolder, Westerspoor en Zuiderhout in Zaandam is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen via SAENZ.

Wij helpen u bij het aanvragen van subsidies voor PV-panelen en/of “slimme” laadpalen. Voor de PV-panelen krijgt u via SAENZ €50 per paneel terug en voor de “slimme” laadpalen krijgt u €300 per laadpunt terug. Aanvragen kan tot eind mei. Deze subsidiepot is gemaximaliseerd op €50.000, dus wees er snel bij want op = op.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze subsidieregeling of gewoonweg meer wilt weten over de spelregels, neem dan contact op met Milda of Tom.

Op de koffie bij SAENZ

Kent u bedrijven die nog niet aangesloten zijn bij SAENZ, maar die daar wel interesse in zouden hebben? Nodig ze uit voor een op de koffie bij SAENZ en stuur deze mail door!

Wij nodigen ze graag uit om een uurtje bij te praten over de uitdagingen die er zijn in het gebied. Kopje koffie, wat lekkers en andere ondernemers spreken in een klein gezelschap. Gezellig én nuttig!

Netcongestie, verduurzamen, structurele hoge energietarieven zijn actuele onderwerpen die de groeimogelijkheden en continuïteit van het Zaanse bedrijfsleven (gaan) beïnvloeden.

Het oplossen van deze complexe vraagstukken zal uiteindelijk op bedrijventerrein niveau moeten worden opgelost. 

Om deze onderwerpen goed onder de aandacht te brengen, organiseert SAENZ in samenwerking met ABIN, BPW en OVZZ korte informele informatiebijeenkomsten voor bedrijven gevestigd in Zaanstad-Noord en Zaanstad-Zuid.

We organiseren bijeenkomsten op verschillende woensdagen en donderdagen van 9:00-10:00. In de tabel hieronder ziet u wanneer de volgende bijeenkomsten plaatsvinden. Als een van de data schikt, dan kunt u zich aanmelden door contact met ons op te nemen.

 

Nieuwsbrief SAENZ: November 2023

Algemene Leden Vergadering woensdag 13-12-2023

Op woensdag 13 december staat de jaarlijkse ALV van SAENZ gepland. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Er moeten weer belangrijke besluiten genomen worden.

De agenda en bijbehorende stukken zullen tijdig aan u worden toegezonden.

De ALV zal plaatsvinden in de kantine van Fortuna Wormerveer en start om 16.00 uur met aansluitend om 17.30 uur een hapje en een drankje.

U heeft inmiddels een Save The Date voor deze vergadering ontvangen. Vergeet u zich niet aan te melden via de link in die mail.

Energiecontract 2024

In nauwe samenwerking met de werkgroep “Inkoop” binnen SAENZ heeft het bestuur op vrijdag 3 november een collectief energiecontract afgesloten.

Tot 2022 was het afsluiten van een collectief energiecontract relatief eenvoudig.

Sinds de energiecrisis waarbij hoge verbruikstarieven, onzekere terug-lever-vergoedingen, risico-opslagen, aanvullende voorwaarden en politieke maatregelen van grote invloed zijn, is het afsluiten van een energiecontract een specialistische aangelegenheid geworden.

Daarom heeft de werkgroep Inkoop in samenspraak met het bestuur een externe specialist aan zich verbonden in de persoon van heer Dave Ros van De Energiespecialist. Tijdens de ingelaste ALV van 28 september jl heeft Dave een toelichting gegeven op de marktsituatie en de te volgen strategie. Vervolgens heeft de ALV het bestuur het mandaat gegeven om een nieuw contract af te sluiten wat nu heeft geleid tot een nieuw energiecontract.

Over enkele dagen ontvangen de leden via de mail een notitie betreffende het inkoopcontract energie 2024. Daarna zullen deze ook op de website gedeeld worden. Tijdens de geplande ALV van 13 december 2023 wordt hier uitgebreid bij stil gestaan.

Congestieproblematiek: Project SAENZ “DOEN-2”

Tijdens de ingelaste ALV van 28 september is uitgebreid stilgestaan bij het thema “congestie”. Een probleem waar een aantal leden van ons al mee te maken hebben.

Vroeg of laat krijgen alle bedrijven hiermee te maken.

Zoals uitgebreid in voorgaande ledenvergaderingen al is toegelicht, zijn we vanuit SAENZ al enige jaren geleden gestart met onderzoeksprojecten gericht op het oplossen van dit onderschatte probleem.

De uitkomsten van het onderzoek vanuit DOEN-1 heeft geleid tot een vervolg-ervaringsproject DOEN-2. Een 9-stappenplan dat tijdens de laatste ledenvergadering is toegelicht. Inmiddels is dit plan breed omarmd door diverse deskundigen op dit vlak; netbeheerder Liander, de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland.

We hopen dat dit ervaringsproject vanaf januari 2024 opgestart kan worden. SAENZ speelt binnen dit voorgenomen project dan een ondersteunende en faciliterende rol.

Op de geplande ALV van 13 december 2023 zal dit onderwerp wederom aan de orde komen omdat het gaat over de beschikbaarheid van elektra in de toekomst.

Tijdens een webinar van Liander is Tom over dit onderwerp bevraagd. Zeker de moeite waard om dit nog even te bekijken:

Nieuwsbrief SAENZ: Juli 2023

Ingelaste Algemene Ledenvergadering SAENZ

Het bestuur van SAENZ heeft besloten om een ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te schrijven voor donderdag 28 september van 16:00 uur tot 18:00 uur. 

Dit heeft te maken met de verschillende belangrijke onderwerpen die het bestuur ter besluitvorming aan haar leden wil voorleggen. Daarnaast zijn er thema’s waarbij het bestuur u wil betrekken voor het maken van keuzes gericht op onder andere het beheersen van energiekosten en het steeds groter wordende probleem rond netcongestie.

Medio september zult u de agenda ontvangen. Op voorhand alvast een opsomming van de onderwerpen: 

  • Bestuurssamenstelling (uitbreiding)
  • Status inkoopcontract energie (gas/elektra) 2024
  • Contributieafhandeling 2023
  • Energie-infrastructuur van de toekomst (oa netcongestie)

Gezien het belang van de onderwerpen gaat het bestuur uit van een grote opkomst. Inmiddels is voor deze vergadering al via het secretatriaat van SAENZ een ‘save-the-date’ mail verstuurd.
De locatie zullen wij u later doorgeven.

Afrekening contributiebijdrage 2022

Binnenkort ontvangt u de contributieafrekening 2022 voor wat betreft uw lidmaatschap bij onze coöperatie.
Indien de eindafrekening een teruggave betreft, zullen wij het creditbedrag z.s.m. aan u overmaken.

Aanschaf elektrische laadpalen

Vanuit onze leden krijgen we steeds meer vragen over de plaatsing van laadpalen.
Dit mede omdat vanuit duurzaamheidsdoelstellingen steeds meer wordt overgegaan naar elektrisch vervoer.
Voor onze leden is het SAENZ de laatste jaren steeds gelukt om hiervoor een subsidieregeling binnen te halen. Daar is dan ook massaal gebruik van gemaakt.

Door de steeds oplopende zorg over de capaciteit van het elektranet wordt het steeds belangrijker dat de door de bedrijven geplaatste laadpalen extern benaderbaar of aangestuurd kunnen worden. Als het tempo van plaatsing van laadpunten zo doorzet, komen we echter steeds meer in de problemen met de energievoorziening.

Onze oproep is dan ook hier bij de aanschaf en installatie rekening mee te houden. Gelukkig hebben wij in ons ledenbestand en in Zaanstad zeer gekwalificeerde installatiebedrijven die u goed kunnen adviseren.

Op initiatief van SAENZ zijn er met de MRA-E (Metropoolregio Amsterdam-Elektrisch) op het bedrijventerrein Businesspark Wormerveer 10 laadpunten op de publieke parkeerplaatsen geplaatst. De MRA-E heeft nu in samenwerking met Kenter de optie om laadpalen aan te bieden aan onze leden die voldoen aan de eisen om opgenomen te worden binnen een lokaal energieplatform. Daarbij heeft SAENZ wel aangegeven dat plaatsing kan en mag gebeuren door lokale installatiebedrijven.

Het is mogelijk dat Kenter u gaat benaderen over hun laadpalen. Wilt u meer informatie of wilt u zich alvast aanmelden voor een vrijblijvend advies, dan kan dat via https://www.kenter.nu/saenz/. De inschrijfperiode is tot eind september 2023.

Heeft u vragen over het aanbod? Dan kunt u contact opnemen met Lauren Verweij (lauren.verweij@kenter.nu) of 06 – 432 413 28.

Meer weten over SAENZ?