Belangrijk nieuws van de werkgroep ‘Inkoop Energie’

De werkgroep ‘Inkoop energie’, bestaand uit Michel Van Wijngaarden, Jack van Duijvenbode, Johan Karregat en Ad Knijnenberg heeft in 2020 energie (elektra en gas) ingekocht voor 2021 en 2022. Een gouden greep, want onze huidige tarieven liggen ver onder de huidige markttarieven. Binnen het huidige collectief betekent dit een besparing voor het jaar 2022 van circa 1 miljoen euro!

Zoals bekend moeten wij ook voor het jaar 2023 een nieuw contract afsluiten en dat is gegeven de huidige hoge markttarieven een uitdaging. De werkgroep buigt zich constant over de vraag wanneer moeten we inkopen en voor hoe lang?
Vooralsnog is besloten om nu nog geen contract af te sluiten en het inkoopmoment nog even uit te stellen. De tarieven liggen op dit moment 7 à 8 keer zo hoog als onze huidige tarieven. De tarief-ontwikkeling wordt dagelijks gemonitord door onze werkgroep.

We hebben wel besloten u op dit moment al te informeren over het feit dat een verhoging onontkoombaar is. Door de ‘demping’ van de bijkomende kosten (energiebelasting en ODE-opslag) betekent dit dat uw totale jaarlijkse energiekosten naar verwachting tussen de 3 à 4 keer hoger zal worden. Daar dient u met ingang van 2023 dan ook rekening mee te houden in uw exploitatie.

Onderstaand, bij benadering, de gevolgen voor uw jaarkosten 2023 op basis van de huidige tarieven:

Het advies blijft: laat u niet inpakken door energiemaatschappijen die u een te rooskleurig aanbod doen! Wij proberen het komende half jaar voor onze leden de meest gunstige tarieven voor 2023 af te sluiten.

De werkgroep Inkoop energie zal u na de zomer regelmatig op de hoogte houden van de gesprekken met leveranciers over een nieuw inkoopcontract.

Namens de werkgroep ‘Inkoop energie’ binnen SAENZ,

Jack, Michel, Johan en Ad

Meer weten over SAENZ?