Contributie

Contributiebijdrage SAENZ U.A. 2024.

De contributiebijdrage is ten opzichte van 2023 ongewijzigd.

Wij wijzen u er nogmaals op dat u, naast de te ontvangen rekeningen van Eneco, tevens vanuit SAENZ een contributienota gaat ontvangen. De contributiebijdrage voor 2024 is als volgt vastgesteld:

Contributiebijdrage Elektra 2024:

StaffelVan kWh t/m kWhContributiebijdrage per kWh
1e schijf           0 t/m 50.000€ 0,0170
2e schijf  50.001 t/m 150.000€ 0,0085
3e schijf150.001 t/m 2.000.000€ 0,0011

De maximale contributiebijdrage elektra wordt vastgesteld op € 3.000,00.

Contributiebijdrage Gas 2024:

StaffelVan m3 t/m m3Contributiebijdrage per m3
1e schijf           0 t/m 10.000€ 0,045
2e schijf  10.001 t/m 50.000€ 0,030
3e schijf50.001 t/m 1.000.000€ 0,005

De maximale contributiebijdrage gas wordt vastgesteld op € 2.000,00.

Aanvullende afspraken

  • De contributie wordt berekend over het verbruik. In geval van “eigen” opwek (bijvoorbeeld door zonnepanelen geplaatst via SAENZ)dus niet over het saldo verbruik minus terug-levering.
  • Indien een lid met een kleine aansluiting volledig energieneutraal is wordt voor elektra een jaarlijkse contributie in rekening gebracht van € 200,00.
  • De minimale totale contributiebijdrage (gas en elektra) per lid per jaar is vastgesteld op € 200,00

Voor leden die om onderstaande redenen hun energie niet kunnen inkopen via SAENZ gelden onderstaande jaarlijkse contributiebijdragen (als basis voor de contributiebijdrage geldt het jaarlijks elektraverbruik):

  • Onderdeel van internationaal concern. Inkoop wordt centraal geregeld.
  • Contract via brancheorganisatie waardoor inkoop via SAENZ niet mogelijk is.

 

Contributiebijdrage leden zonder collectief energiecontract via SAENZ 2024:

Van kWh t/m kWhContributiebijdrage a.h.v. jaarlijks verbruik
           0 t/m 25.000€   300,00
  25.001 t/m 75.000€   600,00
  75.001 t/m 150.000€   900,00
150.001 t/m 500.000€ 1.200,00
500.001 t/m onbegrensd€ 1.500,00

Meer weten over SAENZ?