Wethouder Duurzaamheid Zaanstad over SAENZ: ‘Inspirerend voorbeeld voor de stad’

Subsidieregeling voor zonnepanelen en laadpalen voor bedrijvengebied Noorderveld-Molletjesveer

‘Inspirerend voorbeeld voor de stad’

Bedrijven uit het gebied Noorderveld – Molletjesveer kunnen subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen. De subsidie is mogelijk dankzij de provinciale regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) die aan de gemeente is toegekend voor Molletjesveer en Noorderveld. In totaal is € 50.000,- aan subsidie beschikbaar voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: “De bedrijvenvereniging Noorderveld/Molletjesveer is zeer actief op het gebied van duurzaamheid. Door de handen ineen te slaan, maken zij ieder jaar goede vorderingen op het gebied van CO2-besparing. Een inspirerend voorbeeld voor de stad.”

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/subsidieregeling-voor-zonnepanelen-en-laadpalen-voor-bedrijvengebied-noorderveld-molletjesveer

De bedrijvenvereniging Noorderveld/Molletjesveer (BVNM) is al enige jaren druk bezig om het terrein duurzamer te maken, de mobiliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat medewerkers gezond aan het werk blijven. De bedrijvenvereniging heeft de duurzaamheidstransitie mede vormgegeven door het oprichten van de coöperatieve energiemaatschappij SAENZ in 2015. Via SAENZ kopen de 70 aangesloten bedrijven een deel van de benodigde energie duurzaam in.

5.000 zonnepanelen geplaatst
De gemeente heeft in 2015, 2018 en in 2019 ook deze duurzaamheidssubsidie gekregen van de provincie Noord-Holland voor Noorderveld – Molletjesveer. De uitgaande subsidieregeling bleek zo succesvol dat er in 2020 opnieuw voor € 50.000 is aangevraagd. In totaal zijn er in de afgelopen jaren bijna 5.000 zonne-pv panelen geplaatst op daken van 41 bedrijven. Bij de vorige regelingen hebben de ondernemers veelal gekozen voor lokale installateurs. Dit jaar kunnen ondernemers voor het eerst ook subsidie aanvragen voor laadpalen op hun eigen terrein.

Ondernemers investeren in duurzaamheid
De subsidieregeling werkt alleen als ondernemers ook zelf investeren. Er is een subsidie van maximaal 25% mogelijk. Dit betekent dat de bedrijven zelf minstens € 150.000 investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Zij kunnen de subsidie aanvragen via de website van de gemeente Zaanstad. De subsidie wordt alleen definitief toegekend als de zonne-pv-panelen en de laadpalen daadwerkelijk geplaatst zijn.

Zaanstad heeft als leidend principe dat de verduurzaming van de stad gerealiseerd moet worden door (semi)marktpartijen. De gemeente heeft hierin een stimulerende en regisserende rol.  Deze regeling draagt bij aan de energietransitie van Zaanstad van fossiele naar schone en lokaal opgewekte energie. Daarmee is dit is een van de manieren waarop Zaanstad zich inzet om klimaatneutraal te worden.

Meer weten over SAENZ?