Status project 13.000 zonnepanelen

Zoals bekend is SAENZ drukdoende om het in 2016 aangekondigde “13.000 zonnepanelen”-project succesvol op verschillende daken op ons bedrijventerrein te plaatsen. In het belang van de leden van SAENZ en in het belang van de betrokken dakeigenaren was en is het noodzakelijk om zowel financieel als juridisch verantwoorde overeenkomsten af te sluiten. Om zover te komen is er veel overleg gevoerd met name met de leverancier (eigenaar van de panelen). Naar verwachting kunnen de overeenkomsten voor de eerste 3.000 panelen binnenkort door de partijen worden ondertekend. Deze (standaard) overeenkomsten vergemakkelijken in de tijd de afronding van de volgende tranches aan panelen. Door de enorme “druk” op levertijden van de panelen lijkt het erop dat pas eind december het eerste deelproject kan worden afgerond.

Meer weten over SAENZ?