Productie windenergie afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen

In 2015 is de productie van elektriciteit door middel van windmolens met maar liefst 20% gegroeid. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee werd afgelopen jaar bijna de helft van de hernieuwbare elektriciteit opgewekt door windmolens. De totale productie elektriciteit uit hernieuwde bronnen, zoals waterkracht, zon, wind en biomassa, was in 2015 maar liefst 13 miljard kilowattuur. 

De windmolens produceerden in 2015 dus ongeveer 20% meer kilowattuur dan in het jaar ervoor, wat neerkomt op bijna 7 miljard kilowattuur. Voornamelijk de molens op zee zorgden voor deze groei.

Saenz heeft eerder een onderzoek gestart naar de inzet van windturbines op het bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer. Windchallenge, de Nederlandse ontwikkelaar en producent van verhuisbare, lichtgewicht en kleine windturbines, ontwikkelt windturbines speciaal voor dichtbebouwde omgevingen. De mogelijke samenwerking zou het gebruik van lokaal opgewekte en duurzame energie stimuleren.

Binnen Europa is de totale capaciteit van de windmolens tussen 2014 en 2015 gegroeid van 129 naar 142 gigawatt. Waarin landen als Duitsland (32%) en Spanje (16%) de grootste rol spelen. Nederland is goed voor 2% van de capaciteit van de Europese Windmolens. Het volledige onderzoek van het CBS is hier terug te lezen.  

Meer weten over SAENZ?