Doelstellingen in 3 fases

SAENZ streeft naar 3x beter, waarbij we stap voor stap toewerken naar het ultieme doel de lokaal opgewekte energie te koppelen aan het lokale verbruik:

  • Fase 1:  Verlaging van de energiekosten van de deelnemende bedrijven. Minder energie verbruiken door rendabele energiebesparing.
    Gezamenlijke inkoop van energie uit duurzame bronnen.
  • Fase 2:  Het initiëren, coördineren en realiseren van projecten gericht op het lokaal opwekken van groene energie.
  • Fase 3:  Het surplus aan energie leveren aan derden in de regio en daarbij fungeren als opslaggebied voor energie.

Meer weten over SAENZ?