NHD 3-4-2021: Het blijft nog pionieren met zonne-energie

In het Noordhollands Dagblad van zaterdag 3 april is een stuk geplaatst met de titel: Het blijft nog pionieren met zonne-energie.

Voor het stuk heeft Ronald Massaut ook contact gezocht met SAENZ en heeft met Tom, Jack en Milda gesproken. Hieronder het stukje betreffende SAENZ:

Molletjesveer

De Bedrijven Vereniging Noorderveld Molletjesveer in Wormerveer heeft een eigen lokale energiemaatschappij, de coöperatie Saenz. Die regelt voor 75 aangesloten leden van de bedrijvenvereniging groene stroom tegen een lager tarief dan ’grijze’ stroom. Sinds enige jaren biedt Saenz ook de mogelijkheid om zelf zonne-energie op te weken. Bij de deelnemende leden zijn sinds 2016 tussen de 20.000 en 25.000 zonnepanelen geplaatst, verdeeld over 40 bedrijfsdaken. Veel? Vijf jaar bezig blijft dit nog beperkt tot tien procent van alle daken op beide bedrijventerreinen.

,,We doen gemiddeld elk jaar 4.000 tot 5.000 zonnepanelen. Het ene jaar lukt dat beter dan het andere. Maak je een flinke klapper, zoals 1.800 zonnepanelen ineens bij de Floris groep op Noorderveld dan gaat het snel’’, zegt directeur Tom Grootjen. Hij vertelt dat Saenz actueel bezig is met ’twee écht grote bedrijven’ in Zaanstad-Noord. ,,Dan schieten we meteen door het plafond, maken we hele grote stappen.’’

Behalve via de reguliere weg, krijgt Saenz ook aanvullende subsidie van de gemeente Zaanstad uit het duurzaamheidsfonds. Zaanstad doet weer een beroep op een provinciale subsidie, Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB). Die is aan Zaanstad toegekend voor Noorderveld-Molletjesveer in Wormerveer. Het concept van Saenz slaat aan. Ook bedrijven in Wormer en Assendelft hebben zich aangemeld als lid. En recent is er een samenwerking opgestart met bedrijvenvereniging OVZZ (Zaandam zuid).

Bij Saenz herkennen ze de door Devcon genoemde problemen. Vooral de beperkte capaciteit van de netbeheerder. Daarom kijkt Saenz naar manieren om zelf energie op te slaan en onderling te kunnen verdelen. ,,Hoe mooi is het als je jouw buren, die geen zonne-energie hebben, zo goedkoop van groene stroom kunt voorzien. Daarmee los je het probleem van terugleveren aan het net op en blijf je gezamenlijk de baas over alle energie die je opwekt.’’

Als tweede voorbeeld noemt Grootjen de groeiende behoefte aan laadpalen. We onderzoeken samen met gespecialiseerde bedrijven of en hoe we dit met eigen energie kunnen doen. Wellicht kan het zo ook allemaal sneller. Ook kijken we naar samenwerkingsvormen gericht op de geplande woningbouw langs de rand van Noorderveld. We willen ons niet beperken tot bedrijventerreinen alleen.’’

Meer weten over SAENZ?