Machtiging

Machtiging Energie inkoop

Bedrijfsnaam                    :_________________________________

Adres                               :_________________________________          

Postcode + plaats             : _________      ____________________

Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz UA.

Industrieweg 59

1521 NE Wormerveer

Betreft:  Machtiging met betrekking tot energie –inkoop en aansluitingen.

Hierbij machtigen wij Coöperatieve Energiemaatschappij Saenz U.A. om namens onze onderneming de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Het opvragen van informatie over gas- en elektriciteitsaansluitingen.
  • Het opvragen van de huidige contracten.
  • De huidige contracten op te zeggen.
  • Het aanvragen van offertes.
  • Als gevolmachtigde belangenbehartiger op te treden.
  • Een overeenkomst voor het leveren van gas, elektriciteit en meetdienst af te sluiten.
  • Het opvragen en monitoren van meetgegevens bij het betreffende meetbedrijf.
  • Het aangaan van contracten m.b.t. terug levering.

Deze machtiging heeft betrekking op het adres(sen):

Vestiging 1: ………………………………………………………………………………………..………………………

Vestiging 2: ……………………………………………………………………….……………………………………….

Vestiging 3: ……………………………………………………………………….……………………………………….

IBAN rekeningnummer:  ………………………………………….…………………………………………….………..

Kvk nummer: ………………………………………………………………………………………………………………

Alle communicatie met betrekking tot het inkopen van gas en elektriciteit zal via SAENZ lopen.

Ondertekening (datum+ plaats): …………-……………-………….…te……………………………………………         

Ondertekening  door alle in de KvK vermelde personen;

Naam  : …………………….………………Handtekening:…………………….…………………….

Naam  : …………………….………………Handtekening:…………………….…………………….

Emailadres contactpersoon: …………………………………………………………………………………………….

Emailadres ten behoeve van de facturatie: …………………………………………………………………………..

 

 

Meer weten over SAENZ?