Energietarieven

Op de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden op 13 december 2023 is een toelichting gegeven op het afgesloten energiecontract (gas en elektra) voor het jaar 2024 en de daarbij behorende voorwaarden.

De energiecontracten met Eneco Zakelijk zijn afgesloten door het bestuur en de werkgroep inkoop.

Tarieven gas voor groot- en kleinverbruik

Voor het jaar 2024 is het totale volume gas in november 2023 in 4 delen ingekocht, zie onderstaande tabel.

Tarieven elektra voor groot- en kleinverbruik aansluitingen zonder terug-levering

 In 2023 is al een deel van het totale volume ingekocht. Per kwartaal zijn verschillende volumes al ingekocht. Voor zowel het 1e en 4e kwartaal is 75% van het volume ingekocht. Voor het 2e en 3e kwartaal is 25% ingekocht. Dat betekent dat de overige volumes per kwartaal in de loop van 2024 worden ingekocht.

Het definitieve tarief per kwartaal is pas bekend na inkoop van het restant volume. In onderstaande tabel staan uitsluitend de tarieven van de huidige ingekochte volumes vermeldt.

Tarieven elektra voor groot- en kleinverbruik aansluitingen met terug-levering

Uitsluitend voor grootverbruik- en kleinverbruik-aansluitingen die energie terug-leveren aan het elektranet gelden voor het gehele jaar 2024 de volgende vaste tarieven:

Aandachtspunten met betrekking tot het afgesloten energiecontract bij Eneco:

  • De bovengenoemde tarieven in de verschillende tabellen zijn exclusief de niet beïnvloedbare toeslagen als energiebelasting en netbeheerkosten Liander welke rechtstreeks door Eneco bij u in rekening zullen worden gebracht.
  • Alle terug-geleverde elektriciteit wordt bij kleinverbruik-aansluitingen in 2024 nog gesaldeerd.
  • U ontvangt aparte nota’s voor gas en elektra.

Meer weten over SAENZ?