Aanstelling interim manager

Het bestuur en de benoemde werkgroepen zijn bemand door vrijwilligers vanuit bestaande leden. De veelheid aan operationele activiteiten kunnen niet meer door de huidige vrijwilligers naast hun dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat heeft er toe geleid dat het bestuur de beslissing heeft genomen om tot 1 oktober 2016 een interim manager aan de stellen. De interim manager zal gemiddeld 1 dag per week ondersteuning bieden aan zowel het bestuur als de werkgroepen. Het bestuur heeft gezocht naar iemand die naast bestuurlijke- en ondernemerskwaliteiten een binding heeft of had met ons bedrijventerrein.

Het verheugt ons u mee te delen dat we deze interim manager hebben gevonden in de persoon van Tom Grootjen. Voor de meesten van u is Tom geen onbekende. Ruim 25 jaar heeft hij een directiefunctie bekleed binnen de verfgroothandel Kox-Engels. Daarnaast heeft hij jarenlang zitting gehad in het bestuur van onze bedrijvenvereniging BVNM.

De belangrijkste opdracht van Tom is het verder professionaliseren van de organisatie SAENZ, het stroomlijnen van de activiteiten voortkomend uit de werkgroepen en het werven van nieuwe leden. Daarnaast heeft bet bestuur Tom gevraagd om vóór 30 september met aanbevelingen te komen gericht op het succesvol uitbouwen van SAENZ.

Meer weten over SAENZ?