Presentatie Project “Doen”

Hierbij de door SAENZ (i.s.m. de gemeente Zaanstad en Aug.e) gegeven presentatie van het onderzoeksproject “Doen” op woensdag 29 maart j.l.

Meer weten over SAENZ?